راهنمایی، مشاوره، داوری یا نماینده تحصیلات تکمیلی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

تاریخ دفاع

۱

سید محمد اکبری

جرح و سلب از داوران در داوری تجاری بین المللی

۷/۴/۷۹

۲

سهیلا باهرنیک

تحول مفهوم مسئولیت بین المللی در قبال حفاظت را محیط زیست

۲۸/۶/۷۹

۳

نازنین گرجی یزدی

بررسی حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از شاخه های نسل سوم حقوق بشر

۳۰/۶/۷۹

۴

غلامعلی کریم پور

بی طرفی در جنگ و ممنوعیت قاچاق جنگی

۳۰/۶/۸۰

۵

فرشته گلچیان نیک

تحقق بیع بین المللی در تجارت الکترونیک

۱۵/۱۰/۸۰

۶

سیامک سامانی

تعارض تعهدات در حقوق معاهدات

۳۰/۶/۷۹

۷

منصور ملکی

سلب مالکیت غیر مستقیم حقوق بیگانگان با تاکید بر رویه دیوان داوری ایران آمریکا

۳۱/۶/۷۹

۸

سید امرالدین حجازی

مسئولین بین المللی دولتها در قبال نقض فاحش حقوق بشر در چارچوب طرح مولد راجع مسئولیت دولتها

۲۰/۱۱/۷۹

۹

ساناز شاهیده

حفاظت از محیط زیست در مقررات نفت

۲۰/۱۱/۷۹

۱۰

مسلم حسنعلی زاده

مشروعیت تحریم های اقتصادی شورای امنیت از دیدگاه مقررات حقوق بشر

۳۰/۱۱/۷۹

۱۱

احمد علی قاسمی شوب

حقوق جنگ و غنائم جنگی

۲۲/۳/۸۰

۱۲

حبیب شاه احمد قاسمی

بررسی سانحه هوایی فوکر ۲۸ از دیدگاه حقوق بین الملل هوایی

۹/۴/۸۱

۱۳

سعید محمد نژاد

صلاحیت شبه قضایی شورای سازمان بین الملل هوایی کشوری

۲۴/۶/۸۱

۱۴

منصور واشقانی فراهانی

موانع جهانی شدن حقوق بشر از منظر حقوق معاهدات

۲۶/۶/۸۱

۱۵

نگاه سحرخیل

مناسبات متقابل شورای امنیت و دیوان کیفری بین المللی (رابطه صلاحیتی)

۳۰/۷/۸۲

۱۶

سید مرتضی اسدی طاها

حقوق بین الملل محیط زیست و خطرات ناشی از سلاح های هسته ای

۲۷/۸/۸۲

۱۷

حسن باهوش

مسئولیت بین الملل دولتها برای حفظ محیط زیست در زمان جنگ

۳۰/۸/۸۲

۱۸

اکبر ادیبی

بررسی حقوقی توسل به زور توسط سازمان های منطقه ای موضوع فصل هشتم منشور ملل متحد

۲۸/۱۱/۸۲

۱۹

شیوا علیایی

مقابله بین المللی با سرقت و خروج غیر قانونی اموال فرهنگی از کشور

۳۰/۴/۸۳

۲۰

سوسن شهادیفر

مسئولیت بین المللی ناشی از آلودگی نفتی

۲۰/۱۲/۸۳

۲۱

عباس احمدی

حقوق بشر در عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد

۲۰/۱۲/۸۳

۲۲

حامد قاسمی اعلا

حقوق تعهدات دولت اشغالگر در زمان اشغال با تاکید بر قضیه عراق

۲۴/۱۱/۸۴

۲۳

سوده شاملو

رسیدگی غیابی در رویه دیوان بین المللی دادگستری

۲۷/۱۱/۸۴

۲۴

فرزاد مهرانی

معیارهای شناخت شخصیت بین المللی نهضتهای آزادیبخش با تاکید بر موضع مجمع عمومی سازمان ملل

۲۴/۱/۸۵

۲۵

آغوس معصوم

نظام انعقاد و اجرای معاهدات در حقوق اندونزی

۲۰/۶/۸۵

۲۶

ساناز ضمیریان

مناطق امن و ممنوعه پرواز از دیدگاه حقوق بین الملل

۳۱/۶/۸۶

۲۷

جمشید قنواتی

حق جبران خسارت برای قربانیان نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی

۲۸/۱۱/۸۸

۲۸

قاسم آقایی

وضعیت خطوط لوله فرامرزی نفت و گاز در حقوق بین الملل

۲۲/۱۲/۸۶

۲۹

بهداد منیعی

مصونیت سازمان های بین المللی در دادگاه های ملی

۲۳/۶/۸۷

۳۰

سجاد رضازاده

جنگ ۳۳  روزه اسرائیل و لبنان از منظر حقوق بین الملل

۲۰/۱۱/۸۷

۳۱

مریم اویارحسین

حفاظت و حمایت از تنوع زیستی در حقوق بین الملل

۳۰/۶/۸۸

۳۲

فریده سادات چاوشی

شرط ملت کامله الوداد از منظر حقوق بین الملل عمومی

۳۲/۶/۸۸

۳۳

سید حسن میرفخرایی

نقش نخبگان در سیاست خارجی روسیه در قبال گسترش نانو به شرق

۲۱/۹/۸۸

۳۴

امید شریعت زاده

طرح ابتکار امنیت تکثیر سلاح های کشتار جمعی در حقوق بین الملل با تاکید بر برنامه هسته ای ایران

۲۹/۱۰/۸۸

۳۵

سید هادی محمودی

سنجش از راه دور از منظر حقوق بین الملل

۲۱/۱۱/۸۸

۳۶

ندا منتظری

به قحطی کشاندن افراد غیر نظامی از منظر حقوق بین الملل

۲۱/۱۱/۸۸

۳۷

سید مصطفی محمدی عزیزی

اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بین الملل

۲۸/۱۱/۸۸

۳۸

علیرضا دلخوش

تعهد دولتها به همکاری در مقابله با جرائم بین المللی در حقوق بین الملل

۲۹/۶/۸۹

۳۹

سپنتا مجتهد زاده

مناسبات متقابل حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات

۳۰/۶/۸۹

۴۰

سمانه طحان پور

جرم انگاری تخریب محیط زیست در حقوق بین الملل

۳۰/۶/۸۹

۴۱

مهدی کردبچه

ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی و میکروبی در حقوق بین الملل

۲۶/۵/۸۲

۴۲

بهروز لامعی

مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی بر اساس کنوانسیون هامبورگ

۱۵/۱۱/۸۱

۴۳

محمود گیتی نورد

حقوق بین الملل بی طرفی و تجارت بین الملل اسلحه

۲۲/۴/۸۲

۴۴

مجتبی شیخی

بررسی مشکلات الحاق ج اا به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

۱۲/۵/۸۱

۴۵

شاهین اصانلو

سیر تحول و تحلیل حقوقی روشهای جبران خسارت در حقوق بین الملل

۳۰/۱۱/۸۲

۴۶

علی نقی یوسفوند

ساز و کارهای بررسی نظام سلاح های کشتار جمعی

۲۰/۳/۸۳

۴۷

سید مرتضی واسعی زاده

حقوق بین الملل کار و مبنای الزام کشورها نسبت به رعایت آن

۲۵/۱۱/۸۰

۴۸

عباس فاطمی

الحاق ج ا ا به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

۳/۱۱/۸۲

۴۹

مجید خسروی

مقایسه اصول حاکم بر بهره برداری از هوا و فضا

۲۷/۱۱/۸۰

۵۰

ناهید واثق

قرارداد های Buy-Back نفتی

۱۹/۱۱/۸۲

۵۱

مهدی سلیمی مقدم

مسئولیت بین المللی دولتها در نظام کیفری بین المللی

۱۶/۶/۸۲

۵۲

صمد ابهریان ایرانق

بررسی و تحلیل نظام حقوقی کشتیرانی و ماهیگیری در دریای خزر

۲۸/۵/۸۰

۵۳

اسماعیل محمدی

بررسی کنوانسیون گمرکی حمل و نقل کالا تحت پوشش دفترچه

۱۹/۱۰/۸۸

۵۴

حسین بی غم

اعتبار و ضمانت اجرا تصمیمات آژانس بین الملل انرژی هسته ای

۲۹/۶/۸۶

۵۵

رحیمه ماحوزی

بررسی حقوقی بیمه هوایی

۲۰/۱۰/۸۶

۵۶

سودابه دهقانی

بررسی کنوانسیون رم ۱۹۵۲ در خصوص خسارات وارده به اشخاص ثالث در روی زمین بوسیله هواپیمای خارجی

۲۱/۱۱/۸۸

۵۷

لیلا دوستانی

بررسی حقوق حفاظت از محیط زیست فضای ماورای جو

۲۶/۱۱/۸۹

۵۸

محمد رضا ابراهیمی

اصول مقررات حاکم بر حمل و نقل بین المللی بار با راه آهن

۲۸/۱۱/۸۸

۵۹

سمانه حکیمی

اختیارات قانونگذاری شورای امنیت در پرتو اسناد و رویه بین الملل

۲۵/۴/۸۷

۶۰

فاطمه شادمند

آثار حقوقی مترتب بر پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای برای مخاطبان

۱۲/۳/۸۹

۶۱

محمود رضا روحانی

بررسی نقش حاکمیتی سازمان هواپیمایی کشوری در عرصه داخلی و بین الملل

۱۸/۱۰/۸۹

۶۲

سمیه موسوی

تعهدات زیست محیطی دولتها در حوزه حمل و نقل هوایی

۲۴/۴/۹۰

۶۳

فریبا رضی پور

بهره برداری نظامی از فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

۷/۱۰/۹۰

۶۴

حسین تاج آبادی

تخصیص فرکانس در مدار ثابت زمین در نظام حقوق بین الملل

۲۶/۱۱/۹۰

۶۵

مجید حسن نژاد

بررسی تطبیقی موارد معافیت متصدی حمل و نقل هوایی و جاده ای در مقررات بین الملل و حقوق ایران

۱۹/۱۱/۹۰

۶۶

 احمد القطان

اشغال بلندی های جولان و منطقه آبی اشغالی توسط دولت غاصب اسرائیل از منظر حقوق بین الملل

۲۵/۱۱/۹۰

۶۷

خلیل ملکی

نقش اتحادیه عرب در حفظ صلح و امنیت بین المللی

۳۰/۱۱/۹۰

۶۸

نسرین پولادی

تحولات حقوق بین الملل در زمینه مسئولیت بین المللی دولتها در رابطه با تغییرات آب و هوایی (اقلیمی)

۲۷/۱۱/۹۰

۶۹

ابراهیم محمدی

تاثیر گفتمان حقوق بشر بر حمایت از توسعه پایدار در عصر جهانی شدن

 

70

اسماعیل بیننده

پخش مستقیم ماهواره ای و موضع ایران نسبت به آن از منظر حقوق ارتباطات

 

71

آمنه شوشتری

مسئولیت سازندگان هواپیما و لوازم یدکی آن در برابر خسارات وارده به اشخاص

 

72

مرتضی صادقی ده صحرایی

قابلیت اعمال قاعده ممنوعیت توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو

 

73

نیکزاد فرشچی طهرانی

بررسی مقررات و قوانین مربوط به حوادث هواپیمایی

۲۹/۴/۹۰

۷۴

محرمی

تاثیر رای مشورتی دیوان بین الملل دادگستری در قضیه کوزوو دراصل حاکمیت ملتها در تعیین سرنوشت خویش

۱۶/۳/۹۱

۷۵

مهران تقی زاده

رعایت موازین حقوق بشر در مبارزه علیه تروریسم

۳۰/۱۰/۹۰

۷۶

جلیل حاضر وظیفه

تعهدات بین المللی ایران در حقاظت از اکوسیستم تالاب دریاچه ارومیه

 

77

الهه خدابخشی

مرز بین جریان آزاد اطلاعات و استفاده از برنامه های ماهواره ای

۱۹/۶/۹۱

۷۸

سمیه بانویی

راهکارهای نظارتی شورای امنیت بر اجرای قطعنامه های صادره

۲۸/۶/۹۱

۷۹

مهدی قاسمی

حل و فصل اختلافات شغلی در سازمان های بین المللی

۲۷/۶/۹۱

۸۰

سمانه کاظمی

شکل گیری و توسعه دکترین میراث مشترک بشریت در حقوق فضا

۱۹/۶/۹۱

۸۱

فریبا رضی پور

بهره برداری نظامی از فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

۷/۱۰/۹۰

۸۲

بابک شکوری

امنیت در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

۲۹/۱۱/۹۰

۸۳

حسن صالح مجد

جایگاه سازمان های غیر دولتی در سازمان ملل متحد از دیدگاه حقوق بین الملل

۳۰/۶/۹۱

۸۴

مهرافزا دباغی

اصول و قواعد ماهوی حاکم بر سازمان تجارت جهانی

۸/۱۲/۸۵

۸۵

هومن ظهوری

عوامل رافع مسئولیت بین الملل سازمان های بین الملل

۱۵/۱۱/۸۶

۸۶

مریم ناظر

بررسی سازمان بین المللی دریانوردی و نقش این سازمان در جلوگیری از آلودگی هوا

۱۴/۵/۸۵

۸۷

تکتم موسوی

حل و فصل اختلافات در حقوق بین الملل فضا

۲۸/۳/۹۰

۸۸      

Warning: include() [function.include]: Unable to access /home3/drjabbar/public_html/fa/wp-content/themes/WP98-Orion-FA/bottom.php in /home3/drjabbar/public_html/fa/wp-content/themes/WP98-Orion-FA/footer.php on line 6

Warning: include(/home3/drjabbar/public_html/fa/wp-content/themes/WP98-Orion-FA/bottom.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home3/drjabbar/public_html/fa/wp-content/themes/WP98-Orion-FA/footer.php on line 6

Warning: include() [function.include]: Unable to access /home3/drjabbar/public_html/fa/wp-content/themes/WP98-Orion-FA/bottom.php in /home3/drjabbar/public_html/fa/wp-content/themes/WP98-Orion-FA/footer.php on line 6

Warning: include(/home3/drjabbar/public_html/fa/wp-content/themes/WP98-Orion-FA/bottom.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home3/drjabbar/public_html/fa/wp-content/themes/WP98-Orion-FA/footer.php on line 6

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home3/drjabbar/public_html/fa/wp-content/themes/WP98-Orion-FA/bottom.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home3/drjabbar/public_html/fa/wp-content/themes/WP98-Orion-FA/footer.php on line 6